Zenon Jaskuła Challenge

Rzuć wyzwanie Zenonowi Jaskule! Ile minut wyprzedzisz go na mecie GFNY Gdynia, tyle rabatu dostaniesz na opłatę startową w 2019 roku!

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy GFNY Gdynia na dystansie 134 km (GRAN FONDO). 

Każda minuta przewagi nad Zenonem Jaskułą to rabat 1% od opłaty startowej w naszych zawodach na kolejny rok. Jeśli zatem komuś uda się dotrzeć na metę przed naszym Ambasadorem o 100 lub więcej minut, to w 2019 roku wystartuje w GFNY Gdynia za darmo. Oczywiście to zadanie bardzo trudne, bo Zenon Jaskuła to walczak i tanio skóry nie sprzeda - mówi Michał Drelich, dyrektor zarządzający agencji SE Group.

Zenon Jaskuła to były kolarz zawodowy i trzeci zawodnik Tour de France w 1993 roku, wicemistrz olimpijski z Seulu (1988) i wicemistrz świata w wyścigu drużynowym. Choć karierę sportową zakończył w 1997 roku, do dziś utrzymuje się w świetniej formie.

Tanio skóry nie sprzedam – zapowiada Zenon Jaskuła, Ambasador GFNY Gdynia. - Będę się starał jechać od początku w pierwszej grupie. Wiem, że wielu kolarzy-amatorów czekało wiele lat na możliwość ścigania się ze mną w jednych zawodach i teraz wreszcie jest na to szansa – dodaje z uśmiechem Jaskuła.

Pierwsza edycja GFNY Gdynia odbędzie się 27 maja 2018 roku. Zawodnicy będą mieli do wyboru dwa dystanse – 80km i 134km. Trasy zostały poprowadzone po Kaszubach, a start i meta zawodów będą zlokalizowane na Skwerze Kościuszki w Gdyni. 

 

Regulamin akcji promocyjnej „Zenon Jaskuła Challenge”

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia akcji promocyjnej „Zenon Jaskuła Challenge” (dalej „Akcja promocyjna”) przez SE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czapli 31A, 02-781 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000300195 (dalej „Organizator”).

I. Czas
Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w dniach od dnia 06.02.2018 do dnia 27 maja 2018.

II.  Uczestnicy
Akcja Promocyjna obowiązuje uczestników GFNY Gdynia (dalej „Klient”) zarejestrowanych na dystansie GRAN FONDO o długości 134km.

III. Warunki i zasady
1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba, która w dniu 27 maja 2018 roku ukończy zawody GFNY w Gdyni na dystansie 134km
2. Każdy uczestnik, który ukończy zawody przed Zenonem Jaskułą, otrzyma rabat na zakup pakietu startowego na zawody GFNY w 2019 roku, w wysokości maksymalnie tylu %, ile minut wcześniej dojechał na metę przed Zenonem Jaskułą tj.
- 5 minut – 5 % rabatu,
- 15 minut – 15 % rabatu,
- 30 minut – 30 % rabatu itd.
- maksymalnie 100 minut i więcej – 100% rabatu.
(rabat nie dotyczy sytuacji, gdy Zenon Jaskuła nie ukończy wyścigu z powodu defektu, choroby lub innego zdarzenia losowego).
3. Powyższy rabat liczony jest od ceny brutto według aktualnej stawki opłaty startowej w dniu dokonania zakupu.
5. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi oferowanymi przez Organizatora.
6. Uczestnikom Promocji nie przysługują roszczenia o wypłatę równowartości rabatu w
pieniądzu, jak również roszczenia o zamianę rabatu na jakiekolwiek inne towary lub usługi. 

IV. Postanowienia końcowe
1. Prawo do składania reklamacji związanych z Promocją służy każdemu adresatowi Promocji.
Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową do Organizatora: SE Group sp. z o.o., ul. Czapli 31A, 02-781 Warszaw, z dopiskiem: „Zenon Jaskuła Challenge”. Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym), przyczynę reklamacji, treść żądania zgłaszającego reklamację oraz opis
okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od
jej otrzymania. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres lub informacje niezawierające
wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 
2.  SE Group zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w trakcie jego trwania, jeżeli
jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków udziału Uczestników Promocji.
3. Przystępując do Promocji uczestnik wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu.